Tiêu điểm: Trang sẽ cung cấp đầy đủ đề thi - đáp án thi đai học, đề thi học sinh giỏi, tài liệu ôn thi đại học, đề thi học kỳ 1, 2 của tất cả các môn học

    ĐỀ THI THỬ ĐH MỘT SỐ MÔN

Nhập Email và nhấn đăng ký để nhận đề thi - đáp án mới nhất từ DANDETHILY.DETHITRUCTUYEN.COM

Đăng ký xong. Bạn vui lòng đăng nhập Email để xác nhận. Cảm ơn bạn!

TT VT

Tuyển tập Đề thi thử đại học môn ngữ văn năm 2012

Kiem tra 45 phut mon vat ly hoc ky 1 lop 8 - lan 0014

Title: Kiem tra 45 phut mon vat ly hoc ky 1 lop 8 - lan 0014
Author: Alex, dethitructuyen
Language: Vietnamese
Link: Download this file/book


A,PHẦN TRẮC NGHIỆM:, Chọn câu trả lời đúng
Câu 1. Nam đi bộ từ nhà đến trường học mất 15 phút, biết vận tốc của Nam là 4 km/h. Khoảng cách từ nhà Nam đến trường học là: A. 400 m. B. 1,5 km. C. 1000 m. D. 600 m.
Câu 2 Nếu trên một đoạn đường, vật có lúc chuyển động nhanh dần, chậm dần, chuyển động đều thì chuyển động trên cả đoạn đường được xem là chuyển động:
A. Nhanh dần. B. Không đều. C. Chậm dần. D. Đều.
Câu 3: Móc lực kế vào một vật nặng đặt trên mặt bàn rồi từ từ kéo lực kế theo phương nằm ngang. Khi vật nặng còn chưa chuyển động lực kế đã chỉ một giá trị nào đó. Tại sao mặc dù có lực kéo tác dụng lên vật nặng nhưng vật vẫn đứng yên?
A. Giữa vật và mặt sàn có xuất hiện lực ma sát nghỉ. C. Giữa vật và mặt sàn có xuất hiện lực ma sát trượt.
B. Vì vật quá nặng. D. Giữa vật và mặt sàn có xuất hiện lực ma sát lăn.
Câu 4. Một vật có trọng lượng 50N buộc vào một sợi dây. Cần phải giữ dây với một lực bằng bao nhiêu để vật cân bằng? A. 0.5 N. B. 100 N. C. 50N. D. 5 N.
Câu5. Trong các chuyển động sau đây, chuyển động nào là chuyển động theo quán tính?
A. Một ôtô đang chạy trên đường B.Xe dừng đột ngột, người ngã về phía trước
C. Dòng nước đang chảy trên sông D. Chuyển động của viên phấn bị thả rơi.
Câu 6. Trong các cách đổi đơn vị của vận tốc sau đây, cách nào đúng?
A. 1 km/h = 3,6 m/s. B. 1 m/s = 3,6 km/h. C. 1 km/h = 36 m/s. D.1 m/s = 36 km/h.
Câu 7. Công thức tính vận tốc là:
A. v = . B. v = st. C. v = . D. v = .
Câu 8. Một tên lửa được phóng đi với vận tốc 2000 km/h tới một mục tiêu nằm cách đó 4 km. Khoảng thời gian để tên lửa tới mục tiêu là A. 2s. B. 7,2s. C. 5s. D. 8s.
Câu 9. Hai người đi xe đạp, người thứ nhất với vận tốc 10 km/h, người thứ hai đi với vận tốc 10m/s.
A. Xe thứ nhất chuyển động nhanh hơn xe thứ hai. B. Xe thứ nhất chuyển động nhanh gấp 2 lần xe thứ hai.
C. Xe thứ hai chuyển động nhanh hơn xe thứ nhất. D. Hai xe chuyển động nhanh như nhau
Câu 10 Hành khách đang ngồi trên xe ôtô đang chuyển động, bỗng thấy mình bị ngã về phía trước, chứng tỏ xe :
A. Đột ngột rẽ phải B. Đột ngột rẽ trái C Đột ngột giảm vận tốc D. Đột ngột tăng vận tốc
Câu 11: Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào vận tốc của vật có thể thay đổi?
A. Khi có hai lực tác dụng lên vật và cân bằng nhau. B. Khi có một lực tác dụng.
C. Khi các lực tác dụng lên vật cân bằng nhau. D. Khi không có lực nào tác dụng lên vật.
Câu12. Lực ma sát giữa viên bi và mặt đất khi bi đang lăn là:
A. Lực ma sát nghỉ B. Lực ma sát lăn C. Lực ma sát trượt D. Cả A,B và C sai.
B. PHẦN TỰ LUẬN:
1/ Khi nào một vật được xem là đứng yên ? lấy ví dụ.
2/ Hãy biểu diễn lực kéo một vật theo phương ngang, chiều từ trái sang phải, cường độ 40N, tỉ xích 1cm ứng với10N.
3/. Một xe ô tô đi trên đoạn đường thứ nhất dài 5400m với vận tốc 15m/s, trên đoạn đường thứ hai dài 4,5km với vận tốc 30 km/h và tiếp đến đoạn đường thứ ba dài 50cm với vận tốc 20km/h.
aHinh anh lien ket den de thi cac mon vat ly lop 8
dethily01   Kiem tra 45 phut mon vat ly hoc ky 1 lop 8 - lan 0014 dethily02  Kiem tra 45 phut mon vat ly hoc ky 1 lop 8 - lan 0014  dethily03  Kiem tra 45 phut mon vat ly hoc ky 1 lop 8 - lan 0014  dethily04   Kiem tra 45 phut mon vat ly hoc ky 1 lop 8 - lan 0014  dethily05  Kiem tra 45 phut mon vat ly hoc ky 1 lop 8 - lan 0014
Tại trang http://www.dethitructuyen.com ngoai Kiem tra 45 phut mon vat ly hoc ky 1 lop 8 - lan 0014 con co nhieu de thi cung chu de nay ban co the tham khao them mot so de thi mon ly lop 8 theo duong lien ket sau:
De thi hoc ky 1 mon ly 8
De thi vat ly lop 8 hoc ky I De thi ly 8 HK I
De kiem tra hoc ky 1 ly 8
De kiem tra hoc ky I mon vat ly 7
De kiem tra hk1 ly 7

Kiểm tra 45 phút môn vật lý học kỳ 1 lớp 8 - lần 0014Kiem tra 45 phut mon vat ly hoc ky 1 lop 8 - lan 0014Câu 1. Nam đi bộ từ nhà đến trường học mất 15 phút, biết vận tốc của Nam là 4 km/h. Khoảng cách từ nhà Nam đến trường học là: A. 400 m. B. 1,5 km. C. 1000 m. D. 600 m.
Kiem tra 45 phut mon vat ly hoc ky 1 lop 8 - lan 0014
Câu 2 Nếu trên một đoạn đường, vật có lúc chuyển động nhanh dần, chậm dần, chuyển động đều thì chuyển động trên cả đoạn đường được xem là chuyển động:
Câu 3: Móc lực kế vào một vật nặng đặt trên mặt bàn rồi từ từ kéo lực kế theo phương nằm ngang. Khi vật nặng còn chưa chuyển động lực kế đã chỉ một giá trị nào đó. Tại sao mặc dù có lực kéo tác dụng lên vật nặng nhưng vật vẫn đứng yên?
A. Giữa vật và mặt sàn có xuất hiện lực ma sát nghỉ. C. Giữa vật và mặt sàn có xuất hiện lực ma sát trượt.
B. Vì vật quá nặng. D. Giữa vật và mặt sàn có xuất hiện lực ma sát lăn.
Câu5. Trong các chuyển động sau đây, chuyển động nào là chuyển động theo quán tính?
A. Một ôtô đang chạy trên đường B.Xe dừng đột ngột, người ngã về phía trước
C. Dòng nước đang chảy trên sông D. Chuyển động của viên phấn bị thả rơi.
Kiem tra 45 phut mon vat ly hoc ky 1 lop 8 - lan 0014
Câu 6. Trong các cách đổi đơn vị của vận tốc sau đây, cách nào đúng?
A. 1 km/h = 3,6 m/s. B. 1 m/s = 3,6 km/h. C. 1 km/h = 36 m/s. D.1 m/s = 36 km/h.
A. Xe thứ nhất chuyển động nhanh hơn xe thứ hai. B. Xe thứ nhất chuyển động nhanh gấp 2 lần xe thứ hai.
C. Xe thứ hai chuyển động nhanh hơn xe thứ nhất. D. Hai xe chuyển động nhanh như nhau
Câu 10 Hành khách đang ngồi trên xe ôtô đang chuyển động, bỗng thấy mình bị ngã về phía trước, chứng tỏ xe :
A. Đột ngột rẽ phải B. Đột ngột rẽ trái C Đột ngột giảm vận tốc D. Đột ngột tăng vận tốc
Câu 11: Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào vận tốc của vật có thể thay đổi?
A. Khi có hai lực tác dụng lên vật và cân bằng nhau. B. Khi có một lực tác dụng.
C. Khi các lực tác dụng lên vật cân bằng nhau. D. Khi không có lực nào tác dụng lên vật.
Câu12. Lực ma sát giữa viên bi và mặt đất khi bi đang lăn là:
A. Lực ma sát nghỉ B. Lực ma sát lăn C. Lực ma sát trượt D. Cả A,B và C sai.
Kiem tra 45 phut mon vat ly hoc ky 1 lop 8 - lan 0014
3/. Một xe ô tô đi trên đoạn đường thứ nhất dài 5400m với vận tốc 15m/s, trên đoạn đường thứ hai dài 4,5km với vận tốc 30 km/h và tiếp đến đoạn đường thứ ba dài 50cm với vận tốc 20km/h.
a) Tính thời gian của xe ô tô trên từng đoạn đường.
b) Tính vận tốc trung bình của xe ô tô trên toàn bộ quãng đường.


Tu khoa: Kiem tra 45 phut mon vat ly hoc ky 1 lop 8 - lan 0014, Tai de thi ly 8, dap an de thi ly 2012
Lưu ý: Sau khi nhâp chuột tải bài bạn chon "SKIP ADD" bên góc phải màn hình sau đó chọn Download nhé!!!!
Tags: ,

Bạn đang ở Website dethitructuyen.com

Trang sẽ cung cấp đầy đủ và hoàn chỉnh các đề thi thử đại học + đáp án và đáp án đề thì thử tốt nghiệp, tài liệu luyện thi đại học, đề thi học sinh giỏi, đề thi học kỳ 1, học ky 2 của tất cả các môn học, với phương châm góp phần cho các thi sinh có một kỳ thi đạt kết quả cao chúng tôi luôn cập nhật những đề thi và đáp án mới nhất!.

0 comments

Nhận xét của bạn

Đề thi đáp án môn vật lý 2013, đáp án đề thi lý, đề thi học sinh giỏi lý, đáp án đề thi HSG môn lý các lớp 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tài liệu ôn thi tốt nghiệp - đại học vật lý, tài liệu ôn thi học sinh giỏi môn lỹ các cấp THCS, THPT...© THỐNG KÊ TRUY CẬP